belangrijke data

 

Op de onderstaande beurzen zal de NVPVL aanwezig zijn met haar promotiestand. Bij uitstek de mogelijkheid je te laten informeren over het verzamelgebied Liechtenstein. Voor leden de kans om te kijken of er materiaal is waar je al een tijdje naar op zoek bent. Ook is het mogelijk  je aan te melden als lid. Voor €22,50 per jaar wordt je een jaar lang op de hoogte gehouden over het verzamelgebied Liechtenstein via ons Mededelingenblad. 

WORD LID!

 

Zaterdag 6 oktober 2018 van 10.00 tot 13.00 uur Ledenbijeenkomst op het bondskantoor van de KNBF te Houten.

 

19,20 en 21 oktober 2018 POSTEX 2018 te Apeldoorn

 

27 en 28 december 2018 Eindejaarsbeurs te Barneveld

 

18, 19 en 20 april 2018 Nationale poszegeltentoonstelling Gouda 2019

 


 
Inleverdata kopei mededelingenblad  2018 en 2019

 

Versturen naar Hans Heere jhheere@kpnmail.nl

1 november 2018

1 februari 2019

1 mei 2019

1 augustus 2019

 

Als leden iets te koop willen aanbieden is er de mogelijkheid voor een gratis advertentie in het mededelingenblad en / of heeft u een leuk artikel voor plaatsing in het Mededelingenblad? Informeer bij de redacteur Hans Heere.

 
Heeft u in het kader van postzegels een belangrijke datum te melden,

neem kontakt op met René de Winter.
E. secretariaat.nvpvl@gmail.com  en / of T. 070 - 301 08 74

^ Naar boven