Belangrijke data

 

De algemene Ledenvergadering 2021 staat gepland voor zaterdag 10 april 2021 te Houten .De uitnodiging zal in de loop van maart bij de leden via het Mededelingenblad bezorgt worden.

Indien de ontwikkelingen rondom de Covid-pandemie daar aanleiding toe geven en de ALV niet in Houten kan plaatsvinden, zal de ALV worden uitgestekd tot  zaterdag 16 oktober 2021 tijdens de POSTEX 2021, die op  vrijdag 15 en zaterdag 16 oktober 2021 te Apeldoorn is gepland. Mocht de POSTEX om moverende reden niet doorgaan, dan zal het bestuur tijdig aangeven hoe de uitgestelde ALV zal plaatsviinden 

 

Adres  Bondskantoor van de KNBF, Nieuwe Schaft 23 3991 AS Houten

 

 
 
Inleverdata kopei mededelingenblad  2021

 

Versturen naar Hans Heere jhheere@kpnmail.n

 

1 februari 2021

1 mei 2021

1 augustus 2021

1 november 2021

 

 

Als leden iets te koop willen aanbieden is er de mogelijkheid voor een gratis advertentie in het mededelingenblad en / of heeft u een leuk artikel voor plaatsing in het Mededelingenblad? Informeer bij de redacteur Hans Heere.

 
Heeft u in het kader van postzegels een belangrijke datum te melden,

neem kontakt op met René de Winter.
E. secretariaat.nvpvl@gmail.com  en / of T. 070 - 301 08 74

^ Naar boven