Nieuws

Algemene Ledenvergadering 2022

 

De algemene ledenvergadering 2022 van de Nederlandse Vereniging van Postzegelverzamelaars van het Vorstendom Liechtenstein zal plaatsvinden op

zaterdag 2 april 2022, aanvang 11.00 uur (zaal open om 10.00 uur).

in het gebouw van de KNBF-kantoor in Houten (Nieuwe Schaft 23, 3991 AS Houten).

In verband met de lunch en de inrichting van de zaal verzoeken wij leden ons te melden als zij de ALV willen bezoeken (bericht aan het secretariaat per post, of per email: secretariaat.nvpvl@gmail.com). Helaas is het niet mogelijk om de lunch te gebruiken zonder aanmelding; uiteraard bent u wel welkom bij de vergadering. Verdere informatie over de bijeenkomst en de vergaderstukken treft u aan in de bijlage bij het Mededelingenblad van maart 2022, nummer 181.

 

COVID

Eventuele overheidsmaatregelen zijn uiteraard van kracht. Mocht er aanleiding bestaan om de bijeenkomst te verplaatsen in verband met een nieuwe uitbraak van het virus, dan houden wij u op deze webpagina op de hoogte.

 

 

 

Het valt ons zwaar u te moeten mededelen dat onze oud-voorzitter

Jan Landman

(7 mei 1944-19 november 2021)

vreedzaam thuis is overleden, na een korte, maar heftige periode van ziekte. Ondanks alle medische ingrepen heeft hij de altijd ongelijke strijd tussen mens en kanker niet kunnen winnen.

Jan was sinds 1996 lid van de NVPVL en vanaf 2000 bestuurslid. Wij zijn Jan veel dank verschuldigd voor de ruim 20 jaar dat hij onze vereniging veel van zijn tijd en kracht heeft gegeven en zeer geholpen heeft om ons door moeilijke en soms zeer lastige periodes heen te loodsen. Velen kennen hem van verenigingsbijeenkomsten, vergaderingen, tentoonstellingen en beurzen.

Wij zullen goede herinneringen aan Jan bewaren en zijn aanwezigheid en inbreng erg missen.

 

 

Es fällt uns schwer, Ihnen mitteilen zu müssen, dass unser ehemaliger Vorsitzender

Jan Landman

(7. Mai 1944-19. November 2021)

nach kurzer, aber intensiver Krankheit friedlich zu Hause verstorben ist. Trotz aller medizinischen Eingriffe konnte er den immer ungleichen Kampf zwischen Mensch und Krebs nicht gewinnen.

Jan war seit 1996 Mitglied der NVPVL und seit 2000 Vorstandsmitglied. Wir sind ihm für seinen mehr als 20 Jahre unermüdlichen Einsatz sehr zu Dank verpflichtet. Er hat unseren Verein durch teilweise sehr schwierige Zeiten geführt und geholfen. Viele kennen ihn von Vereinsversammlungen, Tagungen, Ausstellungen und Messen.

Wir werden Jan in guter Erinnerung behalten und seine Anwesenheit und seinen Beitrag sehr vermissen.




Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering staat gepland op zaterdag 2 april 2022 in het Bondsgebouw van de KNBF, Nieuwe Schaft 23 in Houten.

Aanvang: 10:30 uur.

In verband met de onzekere situatie rondom covid raden wij u aan deze website te raadplegen voor de meest actuele informatie.

^ Naar boven