belangrijke data

 

Op de onderstaande beurzen zal de NVPVL aanwezig zijn met haar promotiestand. Bij uitstek de mogelijkheid je te laten informeren over het verzamelgebied Liechtenstein. Voor leden de kans om te kijken of er materiaal is waar je al een tijdje naar op zoek bent. Ook is het mogelijk  je aan te melden als lid. Voor €22,50 per jaar wordt je een jaar lang op de hoogte gehouden over het verzamelgebied Liechtenstein via ons Mededelingenblad.

WORD LID!

 

Ledenbijeenkomst 7 oktober 2017 op het Bondskantoor van de KNBF Zeelantlaan 11 te Utrecht.

Aanvang 10.00 uur. De gelegenheid om materiaal uit te wisselen. Een wilde veiling zal er zeker weer zijn.

 

POSTEX 2017 in de Americahal, Laan van Erica 50 7321 BX Apeldoorn van 20 t/m 22 oktober 2017

 


 
Inleverdata kopei mededelingenblad  2017 / 2018
Versturen naar Hans Heere jhheere@kpnmail.nl

 

 

1 november 2017

1 februari 2018

1 mei 2018

1 augustus 2018

1 november 2018

 

Als leden iets te koop willen aanbieden is er de mogelijkheid voor een gratis advertentie in het mededelingenblad  en / of heeft u een leuk artikel voor plaatsing in het Mededelingenblad? Informeer bij de redacteur Hans Heere.
 
Heeft u in het kader van postzegels een belangrijke datum te melden,

neem kontakt op met voorzitter Jan Landman.
E. janlandman@solcon.nl  en / of T. 0341 - 41 75 57

^ Naar boven